sollicitanten

In het belang van ieders veiligheid hebben we ons wervingsproces gedeeltelijk aangepast. Graag willen we kandidaten blijven aanmoedigen bij ons te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of via een open sollicitatie. Het opvolgen van je sollicitatie zal in eerste instantie via email en telefoon gebeuren. Interviews voeren we voorlopig via Skype.

bedrijfsvoering

Ook in onze organisatie heeft het coronavirus invloed op de manier waarop wij werken. We hebben de nodige maatregelen getroffen om onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Dat was ons eerste doel. We hebben er ook voor gezorgd dat onze dienstverlening aan onze klanten door kan blijven gaan op het vertrouwde niveau. ACE ingenieurs kunnen hun bijdrages aan de projecten gewoon blijven leveren; hiervoor is onze ICT adequaat beveiligd middels VPN-verbindingen.

bezoeken

Bezoek aan onze vestigingen is gedurende deze periode teruggebracht tot enkel uiterst noodzakelijke bezoeken. Al onze medewerkers beschikken over video-conferencing tools om u toch persoonlijk te woord te staan, of het nu gaat over commerciële besprekingen of uitwisseling van technische informatie. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.