ACE jest partnerem dla wielu średnich i dużych firm w zakresie outsourcingu działań projektowych i inżynieryjnych. Zapewnia to ukierunkowany i wydajny proces rozwoju. Jednocześnie zyskują one dostęp do dogłębnej wiedzy naszych jednostek biznesowych i partnerów.

Długoterminowa "zdalna współpraca" jest również często wybierana w przypadku szeroko zakrojonych projektów rozwojowych i strategicznego outsourcingu. Procesy są wówczas ściśle koordynowane.

ACE dba o planowanie wydajności, personel i infrastrukturę w swoich biurach. Nowoczesne protokoły komunikacyjne zapewniają wydajne procesy pracy i bezpieczny dostęp do danych. Narzędzia inżynierii współbieżnej są wykorzystywane do przyspieszenia procesu rozwoju. W międzyczasie regularnie spotykamy się w celu koordynacji i kreatywnych sesji burzy mózgów.

Tę formę outsourcingu określamy mianem wspólnego rozwoju.

wspólny rozwój