Zastrzeżenie dla www.ace.eu

Ta strona zawiera zrzeczenie się odpowiedzialności www.ace.eu, udostępnione przez ACE development & engineering. W tym zastrzeżeniu wskazujemy warunki, na jakich udostępniamy informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jest bezpłatne pod warunkiem, że użytkownik nie kopiuje, nie rozpowszechnia ani w inny sposób nie wykorzystuje lub nie nadużywa tych informacji. Ponowne wykorzystanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bez wyraźnej pisemnej zgody ACE development & engineering nie jest dozwolone ponowne wykorzystywanie tekstu, zdjęć lub innych materiałów zamieszczonych na tej stronie. Własność intelektualna jest własnością ACE development & engineering.

Brak gwarancji dokładności

ACE Development & Engineering dokłada wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była jak najbardziej aktualna. Jeśli pomimo tych starań informacje lub treści na tej stronie będą niekompletne i/lub nieprawidłowe, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności.

Informacje i / lub produkty na tej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji i roszczeń dotyczących dokładności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego opublikowania tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia. ACE Development & Engineering nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, do których prowadzą hiperłącza.

Zmiany

Jeśli niniejsze zastrzeżenie ulegnie zmianie, najnowszą wersję zastrzeżenia www.ace.eu można znaleźć na tej stronie.